BPPD

Bij BPPD ervaart u terugkerende, kortdurende aanvallen van draaiduizeligheid. Tijdens deze aanval ziet u de omgeving om u heen draaien en heeft u moeite om in balans te blijven. Soms is dit heel heftig en voelt u zich misselijk worden en kan braken tot gevolg hebben.

De aanval wordt uitgelokt door het maken van een specifieke beweging van het hoofd, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, omhoog kijken, achterover gaan liggen of overeind komen. Hoe sneller het hoofd wordt bewogen, hoe heviger de klachten. Soms duurt het enkele tellen voordat de duizeligheid begint. De duizeligheid is kortdurend en neemt meestal na een minuut af.

Wat is de oorzaak?

We hebben allemaal in ons binnenoor een evenwichtsorgaan. Dit evenwichtsorgaan heeft drie halfcirkelvormige kanalen waardoor vloeistof stroomt. In de kanalen bevinden zich kristallen. Bij u zijn deze kristallen losgelaten, er drijft een soort “gruis” in een van de drie halfcirkelvormige kanalen. Dit verstoort de informatie en daarmee ook de functie van het evenwichtsorgaan. Dit kan leiden tot draaiduizeligheid.

Het loslaten van de kristallen treedt vaak spontaan op, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare oorzaak. Soms is er sprake geweest van een hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van bedlegerigheid.

BPPD komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar. BPPD is een onschuldige vorm van duizeligheid, maar wordt over het algemeen als zeer vervelend ervaren en kan veel invloed hebben op ons dagelijks leven.

Aan de hand van de klachten en specifieke testen lokaliseer ik waar de klachten zich precies bevinden en welke behandeling daarvoor nodig is.

De behandeling bestaat uit een speciale beweging, ook wel een repositie-, bevrijdingsmanoeuvre genoemd. Over het algemeen kan met deze speciale manoeuvre, binnen 1 of een aantal sessies het probleem verholpen worden.

Na de behandeling moet u bepaalde activiteiten – zoals bijvoorbeeld voorover bukken – voorkomen. Na 48 uur kunt u weer normaal alles doen.

Het is verstandig om iemand mee te nemen. Het komt voor dat na de behandeling de duizeligheid langer aanhoudt.