Perifeer vestibulaire uitval

Een uitval van een gedeelte van het evenwichtssysteem

Ook hier ervaart u draaiduizeligheid, maar deze aanval is van langere duur. De klachten ontstaan plotseling en zijn zeer heftig en nemen pas na een aantal dagen weer af. U heeft problemen met het bewaren van uw evenwicht en u heeft valneigingen. U wilt het liefst op bed liggen.

Wat is de oorzaak?

Bij perifere vestibulaire uitval spreken we van een uitval van het evenwichtsorgaan of een uitval van de evenwichtszenuw ( n. vestibularis). Als gevolg van bijvoorbeeld een ontsteking van het evenwichtsorgaan, een operatie, een trauma, kan er een perifere vestibulaire uitval optreden.  De behandelingsmethode bestaat uit een combinatie van trainen en gewennen van het evenwichtsorgaan aan nieuwe informatie. Ook wordt aandacht geschonken aan het oefenen van de balans. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten. Het is erg belangrijk om de oefeningen die u voor thuis meekrijgt trouw uit te voeren.

De ziekte van Ménière kan ook een oorzaak zijn voor draaiduizeligheid. Ménière zelf is niet met fysiotherapie te behandelen. Wel kan fysiotherapie helpen wanneer er sprake is van een verstoorde balans. Door de herhaaldelijke aanvallen kan er soms namelijk sprake zijn van een verminderde balans. Balanstraining kan dan van toegevoegde waarde zijn om vallen te voorkomen.

Herkent u een van bovengenoemde klachten maak dan een afspraak.

Heeft u nog vragen, u kunt eerst ook altijd bellen voor nadere informatie.