Aangesloten bij het netwerk van de plexuspoli van het Radboudumc

Neuralgische amyotrofie, een zenuwontsteking aan de schouder, een onbegrepen en vaak onbekende aandoening aan de schouder met soms zeer ingrijpende gevolgen.

Wat is Neuralgische amyotrofie?

Neuralgische amyotrofie is een zenuwaandoening aan de schouder die gepaard gaat met aanvallen van zeer heftige acute pijn in de schouder, arm en/of hand. Dit duurt enkele uren tot weken gevolgd door een gehele of gedeeltelijke verlamming van de spieren in het schoudergebied.

Wat is de oorzaak?

Het is niet bekend wat de oorzaak is van Neuralgische amyotrofie. Bij Neuralgische amyotrofie is het waarschijnlijk dat het lichaam zich “vergist” en per ongeluk afweercellen maakt tegen de zenuwen in de schouder. Ze vallen de gezonde cellen van de zenuw aan die een ontstekingsreactie in de zenuwvlecht van de schouder veroorzaakt. Deze zenuwen verzorgen de aansturing van de spieren en het gevoel in de schouder, arm en hand. Neuralgische amyotrofie kan worden uitgelokt door bepaalde gebeurtenissen zoals: infecties, zwangerschap, na een operatie, stress, zware inspanning van de schouder, na een ongeluk.

Wat zijn de klachten?

In de eerste fase, die duurt van enkele uren tot enkele weken, kan er een zeer heftige, bijna onhoudbare pijn ontstaan. Na de acute fase kan er door de beschadiging van de zenuwen, spierzwakte en verlies van gevoel op volgen. Vaak blijft ook de pijn na de acute fase aanwezig. Deze is meestal wel anders van karakter, het is een meer plots en schietende pijn. De zwakte van de spieren leidt tot moeite bij bewegen van de arm, denk bijvoorbeeld aan reiken, haren kammen, openen van flessen. Soms staat het schouderblad af als een soort vleugel. Herstel van de zenuw en daarmee ook herstel van de kracht en uithoudingsvermogen van de spier duurt vaak maanden tot een paar jaar en is helaas niet altijd volledig. Wel kan er in de praktijk een aanzienlijke verbetering worden bereikt met goede begeleiding.

Behandeling

Een daadwerkelijke genezende behandeling is er niet. De pijn in de acute fase reageert het best op een combinatie van twee sterke pijnstillers en een korte stootkuur prednison.

Na de acute fase, is het verstandig om advies en begeleiding te vragen van een gespecialiseerd fysiotherapeut. Het is belangrijk te weten dat de pijn en spieruitval bij Neuralgische amyotrofie niet hetzelfde zijn als ‘gewone’ schouderklachten. Voor een optimale behandeling is het noodzakelijk dat overbelasting en vermoeidheid worden voorkomen. De verzwakte spieren lopen al op de toppen van hun kunnen. Normaal bewegen is al topsport. Trainen van uitgeputte spieren verergeren de klachten. De gespecialiseerd fysiotherapeut legt uit wat er misgaat bij de bewegingen en helpt om de spieren, ondanks de zwakte, zo vloeiend en normaal mogelijk te laten aanspannen. Ook helpt de fysiotherapeut om de bewegingen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat er niet te veel gecompenseerd wordt door andere spieren. De behandeling is er dus op gericht spieren weer op de juiste manier te leren aanspannen en ontspannen, de bewegingen zo normaal en vloeiend mogelijk te laten verlopen. En niet te vergeten, een goede balans tussen rust en activiteit.